Registrations Open for CUET | CLAT | IPMAT 2024 and 2025

Name Rank
Hardik Wadhwa SS CBS BBS/ BFIA/ BBE AIR 1 (Delhi University) IP University BBA AIR 6
Chhaya Kotwani IP University, LAW AIR 1
Priyanka Bannergee Manipal University BBM AIR 1, CATE AIR 15, BBS AIR 245 (Delhi University)
Priyanka Banerjee Manipal University BBM AIR 1, CATE AIR 15, BBS AIR 245 (Delhi University)
Siddhi Goel BMMMC AIR 1, CJET 9, (Delhi University), IP University Mass Comm. AIR 4
Aayushi Anand Jamia Milia Islamia, Law AIR 2
Simran Ahluwalia SS CBS BBS/ BFIA AIR 12, BBE AIR 9 (Delhi University), IP University BBA AIR 3, Jamia Milia Islamia LAW AIR 6
Pranav Obhrai SS CBS, BBS/BFIA AIR 4, BBE AIR 5 (Delhi University)
Yashna Mehta SS CBS BBS/ BFIA AIR 6 BBE AIR 39 (Delhi University) CLAT AIR 43
K. V. Vaishnavi BMMMC AIR 6, IP College for Women (Delhi University)
Sugandha Jindal SS CBS BBS /BFIA AIR 9 BBE AIR 33 (Delhi University) CLAT AIR 399
Vahini M. Kapila SS CBS BBS/BFIA AIR 10, BBE AIR 20 (Delhi University), NMIMS BBA AIR 39
Harshit Joshi BBS AIR 22, BFIA AIR 24(SS CBS), BBE AIR 43(University of Delhi),BBA AIR 12(NMIMS)
Anoosha Saklani SS CBS BBS/ BFIA AIR 14 BBE AIR 22, CJET AIR 42 (Delhi University) NMIMS BBA AIR 18
Anmol Makkar IP University, Mass Communication, AIR 15
Ayushi Idda Sharma Symbiosis LAW AIR 17, BBE AIR 242,BBS 202 (DU), NMIMS BBA & Symbiosis BBA Cleared
Bhoomika Aggarwal BMMMC AIR 23, CATE 403, (Delhi University)
Ankita Bartwal CATE AIR 24 (Delhi University)
Konika Upadhyay BBE AIR 26* (Delhi University)
Pranav Jain SS CBS BBS AIR 30, BFIA AIR 27 BBE AIR 29 (Delhi University)
Ritika Yadav BBS AIR 62, BFIA AIR 54(SS CBS), BBE AIR 51(University of Delhi),BBA AIR 28(NMIMS)
Vatsal Khullar SS CBS BBS AIR 51, BFIA AIR 45 BBE AIR 210 (University of Delhi)
Ibna Sharma SS CBS BBS AIR 72 (Delhi University)
Vrinda Mittal SS CBS BBS AIR 73, BFIA AIR 81, BBE AIR 84 (Delhi University)
Udit Sabharwal SS CBS BBS AIR 107, BFIA AIR 86 (Delhi University) Cleared CLAT
Mahima Taneja IP University BBA AIR 123, Cleared Symbiosis, (Pune) BBA
Anmol Grewal SS CBS BFIA AIR 123, BBS AIR 97 (Delhi University)
Harshita Bagai SS CBS BBS AIR 135, BBE AIR 400 (Delhi University)
Sanjana Kumar BBE AIR 146, BFIA AIR 201 (University of Delhi), Symbiosis NOIDA, BBA Cleared
Mansi Aggarwal SS CBS BBS AIR 241, BFIA AIR 169 (Delhi University)
Name Rank
Isha Mallik BBS AIR 210 (Delhi University)
Abhishi Bhatia BBS AIR 226, BBS AIR 270, (Delhi University)
Ishika Gupta Cleared Symbiosis (Noida) BBA CJET AIR 241 & CATE AIR 409, (Delhi University)
Srishti Grover BBE AIR 276* (Delhi University)
Bhakti Anand BBS Air 329, (Delhi Unicersity)
Arushi Bagla Cleared, CJET, Journalism, (Delhi University)
Kanika Chhabra Cleared CBS (Delhi University)
Nishkarsh Arora Cleared Symbiosis (Noida) & BBA (Delhi University)
Nikita Sehgal Cleared IP University LAW
Mallika Tiwari Cleared CJET, Journalism, (Delhi University)
Raina David SS CBS BFIA AIR 4*,BBS AIR 5*, BBE AIR 6* (Delhi University)
Daksh Sardana IP University, Hotel Management AIR 6
Shreyans Jain Delhi University: BBS Entrance Exam(2012) -AIR 177 Delhi University BBE Entrance Exam (2012) -AIR 185, Symbiosis Centre for Management Studies (Pune) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Narsee Monjee Institute of Management Studies: BBA Entrance Exam (2012) –AIR 66
Aileen Elizabeth IHM Entrance Exam (2012) –AIR 197 (IHM Pusa)
Pragya Gandhi Narsee Monjee Institute of Management Studies BBA Entrance Exam(2012) – AIR 55
Asmita Narula: Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) -AIR 193 Delhi University BFIA Entrance Exam (2012) -AIR 145, Delhi University BBE Entrance Exam (2012) -AIR 149
Darshinder Singh Kohli Narsee Monjee Institute of Management Studies BBA Entrance Exam(2012) – AIR 59
Darshinder Singh Kohli Narsee Monjee Institute of Management Studies BBA Entrance Exam(2012) – AIR 59
Kabir Khattar Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) -AIR 43 Delhi University BFIA Entrance Exam (2012) -AIR 37, Delhi University BBE Entrance Exam (2012) -AIR 59, Narsee Monjee Institute of Management Studies BBA Entrance Exam(2012) – AIR 35
Parth Chopra Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) -AIR 11 Delhi University BFIA Entrance Exam (2012) -AIR 11, Delhi University BBE Entrance Exam (2012) -AIR 6
Arjun Dhawan Narsee Monjee Institute of Management Studies BBA Entrance Exam(2012) – AIR 6
Sarthak Arora IHM, Hotel Management Entrance Exam(2012) –IHM Pusa
Ishan Agarwal Narsee Monjee Institute of Management Studies BBA Entrance Exam(2012) – AIR 67
HM Hamza Hotel Management Entrance Exam(2012) –IHM Chennai, Oberoi Hotel Management Entrance Exam –Cleared
Govind Chowdhri Symbiosis Centre for Management Studies (Pune and Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Christ University (Bangalore) BBA Entrance Exam(2012) Cleared
Wamika Singh Delhi University: IP College for Women BMMMC Entrance Exam (2012) –AIR 18
Sukriti Dua IP University Mass Communication Entrance Exam(2012) –AIR 79
Sahil Arora IP University Mass Communication Entrance Exam(2012) –AIR 134
Divya Wadhwa IP University Mass Communication Entrance Exam(2012) –AIR 45
Deepak Bidhuri Delhi University: BBS Entrance Exam(2012) -AIR 178
Name Rank
Manasi Jain Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) -AIR 160
Sudha Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) –AIR 82*, Delhi University BFIA Entrance Exam (2012) -AIR 56*, Delhi University BBE Entrance Exam (2012) -AIR 42*
Kartik Khera IP University Hotel Management Entrance Exam(2012) –AIR 107
Sriti Sethi IP University Hotel Management Entrance Exam(2012) –AIR 198
Anjali Parashar Delhi University English(Hons) CATE Entrance Exam(2012) –AIR 49
Sreyashi Bose Delhi University English(Hons) CATE Entrance Exam(2012) –AIR 38, Delhi University Journalism(Hons) Entrance Exam(2012) –AIR 40
Rishab Dua IP University BBA Entrance Exam (2012) –AIR 71, Symbiosis Centre for Management Studies (Pune and Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Anubhav Jain IP University BBA Entrance Exam (2012) –AIR 159, Symbiosis Centre for Management Studies (Pune and Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Anubhav Jain IP University BCA Entrance Exam (2012) –AIR 102
Astha Monga IP University BBA Entrance Exam (2012) –AIR 159, Symbiosis Centre for Management Studies (Pune and Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Rhea Makhija IHM Entrance Exam (2012) –AIR 232, Oberoi Hotel Management Entrance Exam –Cleared
Priscilla Paul IP University Mass Communication Entrance Exam (2012) –AIR 321
Raghav Khemkha Oberoi Hotel Management Entrance Exam –Cleared
Arushi Lohia Symbiosis Centre for Management Studies (Pune) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Symbiosis Law School (Pune and Noida): Law Entrance Exam(2012) Cleared
Nilya Dutt Delhi University Journalism (Hons) Entrance Exam (2012) –AIR 83
Keerthi Thilakan IP College for Women BMMMC Entrance Exam (2012) –AIR 13*
Shikha Chandra Delhi University English(Hons) CATE Entrance Exam(2012) –AIR 233, Delhi University: BBE Entrance Exam(2012) -AIR 364
Pratibha Delhi University: BBE Entrance Exam(2012) -AIR 61*
Harshita Kanaujia Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) -AIR 14*, Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BFIA Entrance Exam(2012) -AIR 14* Delhi University: BBE Entrance Exam(2012) -AIR 10*
Shaifali Kanaujia Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) -AIR 149* Delhi University: BBE Entrance Exam(2012) -AIR 169*
Surabhi Dogra Delhi University: Journalism (Hons) Entrance Exam (2012) –AIR 96, Delhi University: BBE Entrance Exam(2012) -AIR 192, IP University BBA Entrance Exam (2012) –AIR 19, IP University Mass Communication Entrance Exam (2012) –AIR 6, IP College for Women BMMMC Entrance Exam (2012) –AIR 8
Afnan Shakeel Jamia Milia Islamia: BBS Entrance Exam(2012) –AIR 1
Shalini Upadhyay Delhi University: BBE Entrance Exam(2012) -AIR 117*
Konika Upadhyay Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) -AIR 20* Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BFIA Entrance Exam(2012) -AIR 20* Delhi University: BBE Entrance Exam(2012) -AIR 26*
Satyam Sharma IP University Hotel Management Entrance Exam(2012) –AIR 2
Bhavya Sehgal Symbiosis Centre for Management Studies (Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Saloni Tuli Symbiosis Centre for Management Studies (Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Gazal Gandhi Symbiosis Centre for Management Studies (Noida and Pune) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Radhika Jain Symbiosis Centre for Management Studies (Noida and Pune) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Sanjana Batra Symbiosis Centre for Management Studies (Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Name Rank
Bhavna Rawat Symbiosis Centre for Management Studies (Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared, I University: BBA Entrance Exam(2012) AIR 200
Prabhleen Kaur IP University: BBA Entrance Exam(2012) AIR 186
Dishari Dutt Symbiosis Centre for Management Studies (Pune and Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Vipul Prakish Bhardwaj Shreshth Vihar,Symbiosis Centre for Management Studies (Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Shraddha Iyer Symbiosis Centre for Management Studies (Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Sarthak Arora Symbiosis Centre for Management Studies (Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared, IHM: Hotel Management Entrance Exam(2012) Cleared, Manipal University: Hotel Management Entrance Exam(2012) Cleared
Vibhuti Batra Saket,Symbiosis Centre for Management Studies (Pune): BBA Entrance Exam (2012) Cleared, IP University: BBA Entrance Exam(2012) AIR 150, Narsee Monjee Institute of Management Studies: BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Sharad Pahuja Symbiosis Centre for Management Studies (Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Adit Ahuluwalia Symbiosis Centre for Management Studies (Pune and Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Ujjwal Batla IP University: BBA Entrance Exam(2012) AIR 128
Salil Sood Symbiosis Centre for Management Studies (Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Aaryan Kapur Symbiosis Centre for Management Studies (Pune): BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Narsee Monjee Institute of Management Studies: BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Christ University: BBA Entrance Exam(2012 Cleared
Kanchan Singh Paneswar Symbiosis Centre for Management Studies (Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Mannat Sawhney Symbiosis Centre for Management Studies (Noida) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Garima Arora Symbiosis Centre for Management Studies (Pune): BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Delhi University: BA (Hons) in Journalism Entrance Exam(2012) Cleared
Ali Saiffuddin Symbiosis Institute of Mass Communication (Pune): Mass Communication Entrance Exam (2012) Cleared
Roopmanjari Mudhra Symbiosis Institute of Mass Communication (Pune): Mass Communication Entrance Exam (2012) Cleared
Khushali Chugh Bluebells International
Shreya Verma Symbiosis Institute of Mass Communication (Pune): Mass Communication Entrance Exam (2012) AIR 29
Shreya Verma Delhi University BMMMC AIR 4, Symbiosis Institute of Mass Communication (Pune): Mass Communication Entrance Exam (2012) AIR 29
Divya Mahajan Jamia Milia Islamia BBS Entrance Exam (2012)
Arushi Anand Symbiosis Centre for Management Studies (Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Symbiosis Law School (Noida): Law Entrance Exam (2012) Cleared
Geetika Chawla Symbiosis Centre for Management Studies (Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Symbiosis Law School (Noida): Law Entrance Exam (2012) Cleared
Neal Symbiosis Centre for Management Studies (Pune): BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Palak Mahajan Symbiosis Centre for Management Studies (Pune and Noida): BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Shikhar Gupta Narsee Monjee Institute of Management Studies: BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Divyaa Wadhwa Narsee Monjee Institute of Management Studies: BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Kanika Goel Delhi University: English (Hons.): CATE Entrance Exam (2012) Cleared
Ishmeet Kaur Delhi University: English (Hons.): CATE Entrance Exam (2012) Cleared
Rahul Gursahani Delhi University: English (Hons.): CATE Entrance Exam (2012) Cleared
Name Rank
Geetanshi Sharma Delhi University: Journalism (Hons) Entrance Exam (2012) –AIR 147, English (Hons.): CATE Entrance Exam (2012) Cleared
Swati Chawla Delhi University: Journalism (Hons) Entrance Exam (2012) Cleared
Heemanshu Mahajan Christ University: BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Nischay Chaudhary Christ University: BBA Entrance Exam (2012) Cleared
Niyati Sharma Delhi University: English (Hons.): CATE Entrance Exam (2012) Cleared
Karishma Panjwani Delhi University: English (Hons.): CATE Entrance Exam (2012) Cleared
Saksham Bhandari IP University BBA Entrance Exam (2012) –AIR 20, Symbiosis Centre for Management Studies (Pune) : BBA Entrance Exam (2012) Cleared, Delhi University: Shaheed Sukhdev College of Business Studies BBS Entrance Exam(2012) -AIR 71, Delhi University: BBE Entrance Exam(2012) -AIR 181